Članovi Koordinacionog odbora EPoK tima Srbije:

 1. Koordinator : Lada Marinković- Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad
 2. Radmila Petrović (zamena Nela Dujić)- Udruženje vaspitača Vojvodine
 3. Aleksandra Borović- Mensa Srbije
 4. Ljubomir Kusturić- Nacionaclni centar za talente
 5. Tim za predškolce-Dušanka Mudrinić
 6. Tim za OŠ, SŠ i fakultete- Ljiljana Lazarević (OŠ), Dejan Jović (SŠ), Branka Radulović (rad na fakultetima)
 7. Tim za kreiranje aktivnosti u obrazovnom procesu na različitim nivoima obrazovanja- Dunja Šašić (PVO), Zdenka Dudić (OŠ), Branka Radulović (SŠ i fakulteti)
 8. Tim za skorovanje, bodovanje, obradu baza i podataka-Violeta Petković(tehnička pomoć Branka Radulović)
 9. Tim za edukaciju i promociju- Predrag Đukić

Ukupno 12 članova.                                             

U cilju organizacije aktivnosti na pripremi EPoK testa za testiranje naše populacije dece i mladih, kao i za rad na promociji kreativnih aktivnosti u našem obrazovnom sistemu na različitim nivoima obrazovanja, formirani su podtimovi. Njih čine članovi EPoK tima Srbije.

Tim za prevod i pripremu instrukcija i materijala:

 1. Marica Stojković
 2. Branka Radulović
 3. Ivana Mandić
 4. Dunja Šašić ( grafika)
 5. Višnja Mićić
 6. Đorđe Janković
 7. Bojan Marković
 8. Lada Marinković
 9. Tamara Kuzmanović
 10. Andjela Ristić
 11. Ljiljana Lazarević
 12. Dušanka Mudrinić
 13. Nela Dujić
 14. Dušica Marković
 15. Bojan Marković

Tim za predškolce ( prilagođavanje instrukcija,materijala i primena testa):

 1. Dušanka Mudrinić- koordinator
 2. Violeta Petković
 3. Ivana Mandić
 4. Jelena Terzić
 5. Dunja Šašić
 6. Vesna Vujnić
 7. Ljiljana Lazarević
 8. Vedrana Marković
 9. Nela Dujić
 10. Betina Mora Siđi
 11. Adrijana Sovilj
 12. Dejan Jović
 13. Gorjana Petrović
 14. Lada Marinković
 1.  

Tim za osnovne, srednje škole i fakultete (prilagođavanje instrukcija,materijala i primena testa):

 1. Marica Stojković
 2. Branka Radulović- koordinator za fakultete
 3. Violeta Petković
 4. Ivana Manasijević
 5. Mirjana Tišma
 6. Zdenka Dudić
 7. Lada Marinković
 8. Dušica Marković
 9. Andjela Ristić
 10. Tamara Kuzmanovic
 11. Tanja Olear Gojić
 12. Ljiljana Lazarević- koordinator za osnovne škole
 13. Vuk Rajović
 14. Dijana Jovanović
 15. Aniko Nemet Đukić
 16.  Dejan Jovic- koordinator za srednje škole
 17.  Nela Dujić
 18.  Dušica Nemanjić
 19.  Dunja Šašić
 20.  Terzić Jelena

Tim za kreiranje aktivnosti u obrazovnom procesu (na različitim nivoima obrazovanja):

 1. Dušanka Mudrinić
 2. Branka Radulović
 3. Violeta Petković
 4. Ivana Mandić
 5. Jelena Terzić
 6. Dunja Šašić
 7. Vesna Vujnić
 8. Zdenka Dudić
 9. Predrag Đukić
 10. Lada Marinković
 11. Dušica Marković
 12. Tanja Olear Gojić
 13. Ljiljana Lazarević
 14. Dijana Jovanović
 15. Nela Dujić
 16. Gorjana Petrović
 17. Tamara Kuzmanović
 18. Dejan Jović
 19. Vedrana Marković
 20. Anđela Ristić
 21. Đorđe Janković
 22. Višnja Mićić
 1.  

Tim za edukaciju i promociju EpoC testa:

 1. Tanja Olear Gojić- administrator sajta
 2. Dijana Jovanovi-  administrator sajta
 3. Ljiljana Lazarević- administrator fb stranice
 4. Marica Stojković
 5. Branka Radulović
 6. Violeta Petković
 7. Ivana Manasijević
 8. Dunja Šašić- autor logo znaka EPoKtima
 9. Vesna Vujnić
 10. Zdenka Dudić
 11. Predrag Đukić- koordinator
 12. Lada Marinković
 13. Dušica Marković
 14. Anđela Ristić
 15. Nala Dujić
 16. Nikola Vetnić
 17.  Dejan Jović
 18.  Vedrana Marković
 19.  Ivana Mandić
 20.  Dušica Nemanjić

Tim za skorovanje/bodovanje:

 1. Dušica Marković
 2. Zdenka Dudić
 3. Mirjana Tišma
 4. Tanja Olear Gojić
 5. Ljiljana Lazarević
 6. Vuk Rajović
 7. Dunja Šašić
 8. Dijana Jovanović
 9. Lada Marinković
 10.  Dejan Jović
 11.  Nela Dujić
 12. Branka Radulović- koordinator
 13.  Aniko Nemet Đukić
 14.  Dušanka Mudrinić
 15.  Violeta Petković- koordinator