Član EPoK tima Srbije može biti:

Redovni član i član Saradnik ili Prijatelj EpoK tima Srbije.

Redovni član je:

– Stručnjak u oblasti obrazovanja dece i mladih koji poseduje sertifikat za sprovođenje EPoK testa;

– Po jedan član organizacije koja je neposredno učestvovala i podržala organizaciju edukacije o EPoK testu u Srbiji (VSSOVNS, Mensa Srbije, Udruženje vaspitača Vojvodine i Nacionalni centar za talente Novi Sad).

 

Redovni član EPoK tima Srbije može postati svako lice koje je dobilo sertifikat za sprovođenje EPoK testa potencijalne kreativnosti od strane ovlašćenog lica. Svoj sertifikat stavlja na uvid koordinacionom odboru EPoK tima Srbije (o čemu Odbor dalje odlučuje).

 

Redovni članovi formiraju koordinacioni odbor EpoK tima Srbije.

Članovi saradnici i prijatelji EpoK tima Srbije:

– Saradnik: stručnjak koji se pridružuje EPoK timu Srbije i angažuje na poslovima koji su od značaja za razvoj EPoK testa u Srbiji, a koji ne učestvuje u sprovođenju testiranja, ocenjivanju, skorovanju rezultata EPoK testa;

– Prijatelj: lice ili organizacija koja želi da podrži rad na razvoju kreativnih potencijala dece i mladih u oblasti obrazovanja, a koje je u vezi sa primenom i upotrebom EPoK testa.

 

 

Svaki član EPoK tima Srbije dužan je da se ponaša u skladu sa etičkim standardima svoje struke, etičkim standardima EPoK tima Srbije, a posebno etički i profesionalno u odnosu na decu i porodice koji su korisnici usluga EPoK tima Srbije.

 

Svoje članstvo u timu član potvrđuje potpisivanjem pristupnice EPoK timu Srbije, a članstvo može da prekine pismenom izjavom koordinatoru. Članstvo u timu može biti prekinuto i odlukom većine članova tima ukoliko je član neaktivan u toku perioda od godinu dana, ne ispunjava na sebe preuzete obaveze, a odmah ukoliko krši dogovorena pravila ponašanja vezana za sprovođenje testiranja, prosleđivanje rezultata testiranja, neetično informiše neovlašćene osobe o rezultatima testiranja, ili na drugi način šteti ugledu tima (nekolegijalno i neprofesionalno ponašanje) ili krši etički standard EPoK tima Srbije.

 

Obaveze redovnog člana EPoK tima su:

– da učestvuje u sastancima i dogovorima na nivou tima u celini ili u okviru podtimova u skladu sa svojim mogućnostima i o preuzetim obavezama;

– redovno (a najmanje jedanput godišnje) dostavlja podatke o testiranju i rezultate testiranja u EpoK bazu podataka o primeni EpoK testa uz poštovanje svih relevantnih zakona o zaštiti i korišćenju podataka o ličnosti u naučno-istraživačke svrhe;

– da redovno obaveštava (a najmanje jedanput godišnje) Tim o svojim aktivnostima u primeni EPoK testa (broju testiranja, projektima u kojima primenjuje EPoK test, naučnim stručnim radovima ili izlaganjima o EPoK testu, promotivnim aktivnostima i drugim aktivnostima u kojima se poziva na EPoK test).

 

Obaveze članova saradnika i prijatelja EpoK tima Srbije:

  • Da redovno (a najmanje jedanput godišnje) izveste o svojim aktivnostima u vezi EpoK testa;
  • Da pomažu u promociji i razvoju metoda identifikacije kreativnog potencijala dece i mladih.

 

Prava redovnog člana:

– da se predstavlja kao član EPoK tima Srbije

– da u skladu sa ustanovljenim protokolom vrši testiranja EPoK testom (član sa sertifikatom);

– dobija sve relevantne informacije i podršku u primeni i obradi rezultata EPoK testa;

– predlaže i kreira aktivnosti koje promovišu EPoK test i metode i tehnike rada sa potencijalno darovitom i kreativnom decom i mladima;

– da se udružuje sa članovima tima radi sprovođenja istraživanja ili organizovanja drugih aktivnosti koje se odnose na EPoK test;

– da ravnopravno učestvuje i odlučuje o radu EPoK tima Srbije;

– da pruža profesionalne usluge primene EPoK testa u skladu sa uslovima koje utvrđuje EPoK tim Srbije.

 

Prava članova saradnika i prijatelja EPoK tima Srbije:

– da se predstavlja kao član EPoK tima Srbije;

– predlaže i kreira aktivnosti koje promovišu EPoK test i metode i tehnike rada sa potencijalno darovitom i kreativnom decom i mladima;

– da se udružuje sa članovima tima radi sprovođenja istraživanja ili organizovanja drugih aktivnosti koje se odnose na EPoK test.

Ukoliko želite postati član EPoK tima Srbije obratite see na epoctimsrbija@gmail.com .