Članovi EPoK tima su sertifikovani za sprovođenje i analizu EPoC testa potencijalne kreativnosti.

dr Lada Marinković

dr Lada Marinković, profesor strukovnih studija Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Doktorirala je na odseku za Psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Uža oblast interesovanja je razvojna psihologija i psihologija darovitosti i kreativnosti. Inicijator edukacije o EpoC testu i koordinator EpoK tima Srbije.

Tanja Olear Gojić

Tanja Olear Gojić, profesor razredne nastave u OŠ,,Dragan Lukić” u Beogradu, Scientix ambasador i Microsoft inovativni edukator ekspert. Kao član Mense Srbije koordinator i osnivač SIGa UčenIQ, suosnivač SIG-a za razvoj učenja i pamćenja pri Mensi Srbije. Autor programa Od crtanja do programiranja i Učimo brzo i lako, jer znamo kako. Izabrana je kao jedan od nastavnika promotera (,,Leading teacher“) obeležavanja Evropske nedelje programiranja u Srbiji. Organizuje radionice za decu u okviru aktivnosti Mensa Srbije deci. Više na blogu UcenIQ i blogu Tanjina učionica.

Mirjana Tišma

Mirjana Tišma, profesor razredne nastave u OŠ“Dragan Lukić“ u Beogradu.  Autor i realizator programa stručnog usavršavanja  – „Učimo brzo i lako, jer znamo kako”. Realizator programa – „Darovito dete u razredu – od skrivenog talenta do IOP-a 3”. Sertifikovani Coach with coaching skills od strane International society for coaching psychology. Članstvo u organizacijama: član Mense Srbije, koordinator SIG-a (Special Interest Group) Roditelj, suosnivač SIG-a UčenIQ, suosnivač SIG-a za razvoj učenja i pamćenja pri Mensi Srbije, član Društva učitelja Beograda, član udruženja Kreativni učitelji, član eTwinninga, član organizacionog odbora Druge međunarodne naučno-stručne konferencije „Darovitost, obrazovanje i razvoj“. Organizuje radionice za decu u okviru aktivnosti Mensa Srbije deci. Više na blogu UcenIQ

Marinela Šćepanović

Živi u Somboru. Trenutna interesovanja: inkluzivno obrazovanje, rad sa decom i učenicima sa smetnjama u razvoju, darovitom decom i učenicima, dvostruko izuzetnom decom i učenicima, specijalna edukacija. Master defektolog, pedagoški savetnik, doktorantkinja specijalne edukacije i rehabilitacije. Članica Mense Srbije, vodi Društvo defektologa Vojvodine. Autorka i učesnica brojnih obuka, skupova i projekata u zemlji i inostranstvu. Nosilac više nagrada i priznanja; autorka više od 100 stručnih i naučnih radova iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije i srodnih, autorka više stručnih, naučnih i naučno-popularnih publikacija. Urednica i recenzentkinja u domaćim i stranim časopisima i monografskim publikacijama. Čest predavač na teme iz oblasti interesovanja u zemlji i inostranstvu. U slobodno vreme angažovana na dodatnim aktivnostima u radu sa darovitom i decom i učenicima sa smetnjama u razvoju, čita, piše i peca. 

Ljiljana Lazarević

Ljiljana Lazarević, profesor razredne nastave u OŠ“Mihailo Petrović Alas“,  u Beogradu. U edukaciji je za REBT savetnika u oblasti svoje profesije. Realizator seminara  i edukacija, autor programa i radionica za decu, autor   i realizator različitih projekata. Dobitnik nagrada i zahvalnica. Autor i koautor objavljivanih radova. Učesnik  i predavač na konferencijama. Vodi podmladak planinarskog kluba Balkan. Posebna interesovanja: rad sa darovitom decom, planinarenje sa decom, preduzetništvo za decu. Više možete pronaći na sajtu Dnevnik Ljilje učiteljice.

Dunja Šašić

Dunja Šašić, predsednica udruženja „Oblutak” iz Novog Sada. Autorka i voditeljka razvojno-kreativnih radionica za decu Oblutak i realizatorka pripremnog programa za predškolce Kreativna školica uspeha. Orijentisana ka ranom razvoju dece i podsticanju njihovih potencijala, darovitosti, kreativnosti, znanja i veština. Kao članica Mense Srbije realizovala projekte za decu uz interaktivno čitanje i kreativan rad „Knjiga – najbolji prijatelj inteligencije” i „Pametno čitanje”. Članica Mensinog organizacionog tima međunarodnih stručnih konferencija o darovitosti. Koordinatorka Tima za kreiranje aktivnosti u obrazovnom procesu za predškolski uzrast u okviru EPoK tima Srbije.

Dijana Jovanović

Dijana Jovanović, profesor razredne nastave u Nišu u OŠ ’’Kralj Petar I’’. Pedagoški savetnik, član Mense, učesnik i organizator obuka i vannastavnih aktivnosti u školi, kao i medjuškolskih projekata. Posebno je interesuje svrsishodna primena IKT u radu sa učenicima (dobitnik nagrada, radovi u zbornicima uglednih časova). Njen cilj u radu sa decom je da kreira takvo okruženje da se svima omogući da ostvare svoj maksimum. Više o radu i aktivnostima na sajtu ovde.

Dušica Marković

DUŠICA M. MARKOVIĆ profesor matematike i računarstva, pedagoški savetnik, OŠ „Stefan Nemanja“, Pantelej, Niš. Diplomirala na odseku za matematiku, Prirodno – matematičkog fakulteta u Beogradu. U toku svog radnog iskustva radila je i kao nastavnik informatike i računarstva i veroučitelj. Autentičnost, inovativnost i senzibilnost su njene dominantne karakteristike. Razvoj ličnosti i podsticanje kreativnosti i stvaralaštva kod učenika, postavlja u fokus interesovanja. Stručne radove je objavljivala u više zbornika i stručnih časopisa. Deo aktivnosti i interesovanja prikazan je na sajtu Мала математичка библиотека.

dr Zdenka Dudić

Zdenka Dudić  živi i radi u Novom Sadu, a od 2005. godine je profesor matematike. Svoje naučno istraživačke aktivnosti u okviru magistarskih studija je usmerila na strategijsko upravljanje kao faktor konkurentnosti i stabilnosti preduzeća. Doktorske studije nastavlja na Fakultetu tehničkih nauka, iz oblasti preduzetnog menadžmenta. U okviru doktorskih studija se usmerila na proučavanje inovacija i razvoj modela za ocenu inovativnih aktivnosti malih i srednjih preduzeća, kao i proučavanje sličnosti i razlika između država članica EU i pristupnih država po pitanju preduzetništva i privrede. Doktorirala je 2018. godine a tema doktorske disetacije je bila “Razvoj modela za ocenu inovativnih aktivnosti malih i srednjih preduzeća“.Autor je ili koautor više od 30 naučnih i stručnih radova domaćeg i međunarodnog karaktera. 

dr Violeta Petković

Violeta Petković je doktor pedagoško socioloških nauka. Zaposlena je u Pedagoškom zavodu Vojvodini u Novom Sadu na mestu savetnik za stručno usavršavanje i napredovanje. Stekla je naučno zvanje – naučni saradnik u oblasti društvenih nauka- pedagogija od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Autor je i koautor mnogobrojnih naučnih i stručnih radova.

Ivana Manasijević

Ivana Manasijević iz Karavukova, radi kao nastavnik matematike u OŠ “ Bora Stanković“ u Karavukovu. Završila je osnovne i master studije na PMF-u u Novom Sadu. Bavi  se popularizacijom matematike kroz organizaciju raznih manifestacija u okviru škole u vidu vannastavnih aktivnosti. Više možete o njoj saznati OVDE.

Bojan Marković

Bojan Marković (1985) radi kao asistent na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirao Filološki fakultet na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobitnik je nagrade Mladi Dis na Disovom proleću 2013. godine. Do sada je uređivao u dužem vremenskom periodu književni program (poezija) Studentskog kulturnog centra (SKC) i Doma kulture Studentski grad (DKSG). Trenutno uređuje književnu ediciju za DKSG.

Višnja Mićić

Višnja Mićić (1980), docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Predaje Metodiku razvoja govora studentima na smeru za obrazovanje vaspitača u Beogradu i Metodiku nastave srpskog jezika i književnosti studentima na smeru za obrazovanje učitelja – odeljenje u Vršcu. Bavi se interdisciplinaranim proučavanjima jezika, govora, procesa čitanja. Autor je monografije Sintaksa proste rečenice u razrednoj nastavi (2016). Bila je učesnik projekata Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja: Definisanje obrazovnih standarda za prvi ciklus obaveznog obrazovanja (2009–2011) i Druga šansa – definisanje obrazovnih standarda za prvi ciklus funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (2012–2013).

Nela Dujić

Živi u Odžacima i zaposlena je u Predškolskoj ustanovi ,,Poletarac“ u Odžacima. Završila je Visoku strukovnu školu za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Osnovne i master studije za vaspitače završila je na Pedagoškom fakultetu u Somboru. Član je Mreže praktičara za podršku predškolskom vaspitanju i obrazovanju: savetnik – spoljni saradnik, Školske uprave Sombor. Član je Upravnog odbora Udruženja vaspitača Vojvodine kao i član Upravnog i Programskog odbora Saveza udruženja vaspitača Srbije. Pored višegodišnjeg iskustva u radu sa decom, učesnik je i realizator  mnogobrojnih  projekata i istraživanja iz  oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u zemlji i inostranstvu. Moderator, medijator i predavač je na brojnim tribinama i konferencijama ispred Udruženja vaspitača Vojvodine i Srbije. 

Dušanka Mudrinić

Dušanka Mudrinić, osnivač Predškolske  ustanove ‚‚Maštolend‚‚ iz Novog Sada. Diplomirala je na Pedagoškoj akademiji  u Novom Sadu, na smeru za vaspitače i   na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na odseku  za pedagogiju. Uža oblast interesovanja joj  je predškolska pedagogija . Ima preko trideset godina iskustva u radu sa decom, roditeljima i vaspitačima, a  od 1995 godine  razvija program  u svom vrtiću. Autor, koautor  i realizator je dva programa stručnog usavršavanja za vaspitače i stručne saradnike koji   se bave temama vezanim za  savremene pristupe učenju   dece predškolskog   uzrasta.  Napisala je nekoliko knjiga i  projekata kao i brojne  stručne  radove  koje je izlagala na  naučno-stručnim  konferencijama  u zemlji i inostranstvu.   Na čelu je tima koji razvija   inkluzivni program   u Predškolskoj ustanovi  ‚‚Maštolend‚‚ sa fokusom na pružanje podrške potencijalno kreativnoj  i darovitoj deci. 

Tamara Kuzmanović

Tamara Kuzmanović (1969) – živi i radi u Novom Sadu. Diplomirala je na Katedri za Anglistiku (tada engleski jezik i književnost) Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1999. godine, a 2014. godine stekla Diplomu mastera profesora jezika i književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nastavila je postdiplomske studije, DAS, na Filološkom fakultetu u Beogradu. Posebno se interesuje za usvajanje vokabulara L1, L2 i L3, morfologiju engleskog jezika, čitanje, pisanje i ocenjivanje.

dr Branka Radulović

dr Branka Radulović, naučni saradnik na Departmanu za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirala je na smeru Metodika nastave prirodnih nauka, matematike i informatike na Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Uža oblast interesovanja je metodika nastave prirodnih nauka. Autor je više naučnih i stručnih radova.

Anđela Ristić

Anđela Ristić, živi u Paraćinu. Osnovne i master akademske studije pedagogije završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Zaposlena je kao stručni saradnik- pedagog u OŠ “13. oktobar” u Ćupriji i angažovana kao stručni konsultant i praktičar u privatnom Obrazovnom centru “Reč po reč” u Jagodini. Članica je Pedagoškog društva Srbije i EpoC tima Srbije. U edukaciji je u oblasti integrativne dečije psihoterapije, poseduje sertifikat praktičara za REBT terapiju dece i adolescenata. Uže oblasti profesionalnih interesovanja: nastava i učenje, rad sa darovitom decom i učenicima, rana stimulacija i podsticanje intelektualnog i socio-emocionalnog razvoja dece. Učestvuje u lokalnim i nacionalnim projektima za decu i mlade kao aktivistkinja UG “Dečiji vidici” u Paraćinu.

Vedrana Marković

Vedrana Marković, vaspitač, rodjena i živi u Beogradu, gde je 1994. godine i diplomirala na Pedagoškoj akademiji za obrazovanje vaspitača. Zaposlena u PU “Boško Buha”-Palilula, Beograd.
Pored višegodišnjeg iskustva u radu sa decom, učesnik je i realizator nekoliko projekata i istraživanja iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, prikazanih na Stručnim susretima vaspitača, Istraživačkim danima vaspitača, kao i stručnim konferencijama. 2011.-2015. polaznik EduArt ateljea za umetnost i edukaciju, sa kojim je i izlagala u galeriji RTSa. Od 2015. član Tima za informisanje i promociju rada ustanove u kojoj je zaposlena. Posebna oblast interesovanja su joj otkrivanje  i stimulacja darovite dece, kao i kreiranje sredine za učenje i razvoj u skladu sa interesovanjima i potrebama predškolske dece. 

Marica Stojković

Marica Stojkovic, diplomirani psiholog, stručni saradnik u OŠ ,,14.oktobar” u Beogradu, psihološki savetnik ( u Racionalno – emotivnom i bihejvioarlno- terapijskom modalitetu), trener ličnog razvoja pomoću tehnologije metaforičkih asocijativnih karata, onlajn konsultant  na sajtu diplomaca  škole  psihologa Konstantina Davlatova u Moskvi i član tima u projektu Mreže profesionalaca Srbije ,,Spone sistem stimulacije dečjeg razvoja”.  Zainteresovana za profilisanje učenika školskog uzrasta i pružanje podrške u dostizanju maksimalnih potencijala svakog pojedinca.

Betina Mora Siđi

Betina Mora Siđi (1987) živi i radi u Bačkoj Topoli. Zaposlena je u PU „Bambi“ kao stručni saradnik. Više godina je radila u  osnovnim školama. Osnovne akademske i master studije je završila na Filozofskom fakultetu na Odseku za psiholgiju u Novom Sadu. Učestvuje u  projektima, u radu različitih timova, komisija. Uža oblast interesovanja: razvojna psihologija.

Đorđe Janković

Đorđe Janković, asistent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, na predmetima Metodika razvoja govora i Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Diplomirao srpski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde priprema doktorsku disertaciju. Proučava akcentologiju, odnos govorenog i pevanog teksta, nastavu jezika i jezičke kulture. Bio je lektor i govorni lektor na Radio-televiziji Srbije i Radio Beogradu. Dirigovao je nagrađivanom horu Požarevačke gimnazije, a sada vodi crkveni hor Eparhije braničevske.

Dušica Nemanjić

Dušica Nemanjić, diplomirani pedagog, rođena,1969. u  Užicu. Radno iskustvo u obrazovno-vaspitnim ustanovama 22 godine (Predškolska ustanova, Osnovna škola, Filozofski i Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu) Jedan realizatora-voditelja Nacionalnih edukativnih projekata u Srbiji: Razvionica-projekt podrške razvoju ljudskog kapitala i istraživanju –opšte obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala, Ocenjivanje u osnovnoj i srednjoj školi, Obrazovni standrardi za kraj Osnovnog obrazovanja u organizaciji Ministarstva prosvete i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Savladala mnogobrojne programe stručnog usavršavanja iz različitih oblasti, kao i iz  oblasti kreativnog rada sa decom npr: Kako misliti drugačije-interdisciplinarno-tematski pristup podsticanju divergentnog mišljenja, Aktivno učenje, Misliti kreativno u okviru projekta kreativno društvo, u sardnji sa ambasadom Švedske…Radi kao stručni sardanik u OŠ „ 14. Oktobar“ u Beogradu.

Jelena Terzić

Jelena Terzić, vaspitač PU-dečjeg vrtića „Zemlja čuda“ u Novom Sadu, autor dramske radionice i projekta „Recikliranje i igranje“. Rad zasniva na stvaralaštvu, kreativnosti, umetnosti. Energičan vaspitač, mentor i organizator koji osluškuje, menja se i prilagođava deci. Unapređuje otvoreni sistem gde ima mesta za svakog da raste i razvija se. Autentičnim i inovativnim petnaestogodišnjim radom sa  decom, edukativnim i savetodavnim radom sa roditeljima, implementira nove razvojne programe.

Aniko Nemet Đukić

Aniko Nemet Đukić je završila Pedagošku akademiju u Novom Sadu. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa decom školskog uzrasta u prenosu naprednih tehnika učenja, te unapređenju kreativnosti, sposobnosti pamćenja i rezonovanja. Učestvuje u realizaciji obuka i team building aktivnosti za poslene.

mr Predrag Đukić

mr Predrag Đukić je ekspert Nacionalnog centra za talente i autor programa za razvoj ključnih veština, predavač na teme kreativnosti, budućnosti obrazovanja i bazične pripreme darovitih. Angažovan na polju zdravog razvoja kompanija i podizanja potencijala zaposlenih. Autor je knjige Razvoj veština menadžera u kojoj su prezentovane tehnike za sistemsko rešavanje problema, donošenje dobrih odluka, te strateško vođenje poslovanja i života. U ulozi ambasadora svetske Mense držao je predavanja iz razvoja umnih sposobnosti na najvećim skupovima ovog udruženja u SAD i Evropi.

Dejan Jović

Dejan Jović je rođen u Šapcu, gde trenutno živi i radi. Diplomirao biohemiju na Prirodno-matemaričkom fakultetu u Novom Sadu. Nakom osnovnih studija završio dva mastera iz hemije (profesorski i analitički smer). Predaje hemiju u Šabačkoj gimnaziji. Oblast interesovanja mu je identifikacija učenika darovitih za prirodne nauke, rad sa darovitim učenicima i multimedijalni prikaz hemijskih ogleda. Učestvovao na međunarodnim i domaćim naučno-stručnim konferencijama sa svojim istraživanjima iz oblasti identifikacije darovitih za hemiju. Učestvovao u programima Istraživačke stanice Petnica. Aktivno se bavi muzikom, svira u tamburaškom orkestru i peva u crkvenom horu. Član je Mense Srbije i Srpskog hemijskog društva.

Adriana Sovilj

Adraina Sovilj (1971) – živi i radi u Bačkoj Topoli u Predškolskoj  ustanovi „Bambi“ Bačka  Topola. Diplomirala VSS u Subotici 2009 . Posvećena  radu  pripreme  dece  za  školu koji  je  prepoznatljiv  po  prisustvu NTC  programa , kao  i  razvijanja  interesovanja  za  muziku  kroz  korišćenje  instrumenata. Spoj  muzike  i  znanja prezentuje  se  kroz  mnoge predstave  i  nastupe  kao  i  učešćem  na  manifestaciji  „Al  je  lep  ovaj  svet“ u Novom  Sadu.

Ivana Mandić

Ivana Mandić, osnivač i direktor predškolske ustanove „Duga“ u Novom Sadu. Kreator programa rada u ustanovi koja se osmu godinu bavi procesom vaspitanja i obrazovanja dece od druge godine do polaska u školu. Nakon završene škole za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu studije nastavila na Pedagoškom fakultetu u Somboru, smer Profesor razredne nastave. Neformalnim obrazovanjem i iskustvom u radu sa decom usavršavala se i sertifikovala na polju bilingvalnosti u ranom uzrastu. Neformalnim obrazovanjem stekla zvanje edukatora za porodicu iz oblasti pozitivne discipline čije alate uspešno koristi u radu sa porodicama u okviru svoje ustanove. Posebno polje interesovanja jeste razvoj programa za podršku i podsticanje kreativnosti i darovitosti kod dece predškolskog uzrasta.

Vesna Vujnić

Vesna Vujnić – živi i radi u Beogradu. Apsolvent na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Osnivač je privatne predškolske ustanove “Igralište” u Zemunu, koja uspešno obavlja svoju misiju na polju vaspitno obrazovnog rada, od septembra 2017.godine. Učesnik je i realizator nekoliko projekata i istraživanja iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, učesnik na naučno-stručnim konferencijama u okviru naše zemlje. Uža oblast interesovanja joj je predškolska pedagogija. Na čelu je NTC tima u preškolskoj ustanovi “Igralište”, sa fokusom na ranoj detekciji i radu sa potencijalno kreativnom i darovitom decom, kao i na savremenim metodama i pristupu učenju dece predškolskog i školskog uzrasta. Rad sa decom zasniva na kreativnosti, stvaralaštvu i učenju kroz igru-na deci svojstven i prilagođen način.