Tribina je održana 24. 11. 2018. godine u Novom Sadu u prostorijama Više škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Predavač je bio prof. dr sc. Taisir Subhi Yamin.

Pored grupe koja je tog dana prisustvovala obuci kod prof. Yamina, tribinu su pratili zainteresovani studenati, vaspitači i profesori.