U organizaciji Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada, Udruženja vaspitača Vojvodine, Mense Srbije i Nacionalnog centra za talente (NCT ) u Novom Sadu 23. i 24. novembra 2018. dr. sc. Taisir Subhi Yamin (generalni direktor ICIE centra, autor engleske verzije EPoC testa). održao je prvuedukaciju u Srbiji o EPoC testu potencijalne kreativnosti, čime su se stvorili uslovi za stvaranje EPoC tima Srbije. Edukacija je realizovana uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne zajednice.

EPoC test potencijalne kreativnosti su početkom 21. veka razvili Todd Lubart, Maud Besançon i Baptiste Barbot sa Pariskog univerziteta (Université Paris Descartes) razvijajući Investicijsku teoriju kreativnosti (autori su Robert J. Sternberg i Lubart T.). U brzom razvoju i evaluacijama više verzija ovog testa, pridružio im se prof. Taisir Yamin, direktor Međunarodnog centra za inovaciju u obrazovanju u Ulmu. Do danas su već, pored verzije na francuskom jeziku, objavljenje verzije testa na engleskom, nemačkom, turskom i arapskom jeziku, a trenutno se radi na razvoju verzija na kineskom, poljskom, portugalskom, slovenačkom i hrvatskom jeziku.

Cilj edukacije je bio upoznavanje praktičara sa osnovnim domenima koje meri EPoC test potencijalne kreativnosti, načinima dobijanja integrativne mere potencijalne kreativnosti za decu predškolske, školske dece i adolescenata, kao i upoznavanje sa bodovanjem divergentno-eksplorativnog i konvergentno-integrativnog procesa kreativnog mišljenja na apstraktnim i konkretnim zadacima.